image

Veelgestelde Vragen

In de Buurttuin

OPENBARE GEBIED

Zie situatietekening en legenda bij de downloads op de website.

In de centrale buurttuinen komen sowieso speelplekken voor kleine kinderen. 

Na de oplevering van je woning zul je hiervoor worden benaderd. 

Je krijgt klikobakken die door de gemeente zullen worden opgehaald. Achter de bergingen kun je deze stallen.

PARKEREN

Er zijn in het nieuwe gebied 209 parkeerplaatsen op in totaal 238 woningen.

Bij bouwnummers 1 t/m 4 op je eigen parkeerplaats sowieso. Voor de openbare ruimte geldt dat dit via de gemeente aangevraagd kan worden. 

Parkeren is openbaar. Vooralsnog heb je in dit gebied geen vergunning nodig.

Nee, dat is niet mogelijk. Bij bouwnummers 1 t/m 4 ligt er wel een privé-parkeerplaats achter de achtertuin op eigen terrein.

KOOPWONINGEN

Blok 1: 11,5 meter incl de berging en vanaf de berging loopt de tuin nog 3 meter door, Blok 6: 11 meter tot de poort, ongeveer 8,20 meter tot de berging, Blok 13: 10,5 meter tot de poort, ongeveer 7,70 meter tot de berging.

Nee, de stoep loopt tot de voorgevel. Het is een zogenaamde Delfste stoep, dus je kunt er wel een bankje of potten plaatsen.

Er komt een poort aan het einde van de achtertuin. En langs de tuinen van hoekwoningen die grenzen aan het openbaar gebied wA20:B20orden hekwerken met groene beplanting geplaatst. Tussen de tuinen, op de erfgrens komt standaard geen hek. Die schaffen kopers zelf aan na de oplevering.

Koopwoningen en sociale huurwoningen komen beide voor, volgens de situatietekening. 

Ja, op de begane grond en eerste verdieping. De tweede verdieping is standaard niet verwarmd.

De woningen zijn gasloos én energiezuinig, dankzij  uitstekende isolatie en toegepaste technieken, zoals een lucht-, water-, warmtepomp, zonnepanelen en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. 

Het toilet en de badkamer zijn afgewerkt. Er is geen keuken bij de prijs inbegrepen. Die kun je na de oplevering laten plaatsen.

Nee, dat kan niet. De architectuur is uniek voor dit project  De badkamer kun je wel bekijken in de Fijn Wonen unit op de projectlocatie.

Ja. De gemeente Schiedam heeft bepaald dat voor dit gedeelte van Schiedam een zelfbewoningsplicht geldt en dat de koper de woning zelf dient te bewonen en te gebruiken.

Nee, er geldt een instandhoudingsverplichting voor de hagen en erfafscheidingen welke zijn geplaatst bij ode plevering. Deze verplichting is opgenomen in de koopovereenkomst.

Jazeker, via deze link kun je de webinar bekijken.

MEER- EN MINDERWERK

Prijzen van opties vind je in de keuzelijst van Fijn Wonen, bij de downloads op de site.

Nee, tijdens de bouw niet. Wanneer je dit na de oplevering wilt, dien je rekening te houden met de zonnepanelen. Daarbij moet de woning voldoen aan geldende wet- en regelgeving, ook na oplevering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de koper. 

Alleen opties die in de keuzelijst staan, kun je kiezen. Individueel meer- en minderwerk is niet mogelijk.

Alleen opties die in de keuzelijst staan, kun je kiezen. Individueel meer- en minderwerk is niet mogelijk.

Ja dat kan, deze optie vind je in de keuzelijst van Fijn Wonen, bij de downloads op de site.

Nee, dat is niet mogelijk.

Ja dat kan, deze optie vind je in de keuzelijst van Fijn Wonen, bij de downloads op de site.

Ja dat kan, deze optie vind je in de keuzelijst van Fijn Wonen, bij de downloads op de site.

INSCHRIJFPROCEDURE

Wat je maximaal kunt financieren of aan eigen middelen hebt, berekend c.q. Verklaard door een erkend financieel adviseur.

Aan de hand van de loting door de notaris, op lotnumer én op eerste of zo hoog mogelijke voorkeur.

Nee, het moment dat we je inschrijving ontvangen, is niet van belang. Als we je inschrijving maar op 13 oktober om 12 uur binnen hebben.

In de Buurttuin heeft veel volgers. Hoeveel mensen zich ook echt inschrijven is niet te voorspellen, wat we wel zien is dat de vraag naar woningen groot is.

PLANNING

Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld. We verwachten vlak voor de start bouw.

We verwachten met de bouw te starten in het tweede kwartaal van 2022.

Als alles meezit eind 2022, maar dat is nog een prognose.

FINANCIEEL

2 maanden, conform de ontbindende voorwaarden in het koopcontract.

Pas als de opschortende voorwaarden zijn vervuld.

Uiteraard, de makelaar kan overal bij helpen. Starters krijgen echter geen voorrang.

Je kunt deze hypotheekverklaring laten invullen, maar je (erkend) financieel adviseur mag ook een eigen verklaring opstellen. Een vereiste in de verklaring die je als pdf-upload bij je inschrijving is je maximale bestedingsruimte. Het bouwnummer waarop je je inschrijft moet hierbinnen vallen.

Heb je al een hypotheekverklaring laten opstellen, bijvoorbeeld door Ooms, dan kun je deze uiteraard gebruiken. Je hoeft geen nieuwe versie te laten maken.

LOTINGSPROCEDURE

Door de notaris. Elke inschijver krijgt een uniek lotnummer. Vervolgens gaan we op eerste voorkeur toewijzen. Je hebt dus een woning als je op eerste voorkeur het meest gunstige lotnummer hebt.

Op woensdag 20 oktober krijg je bericht. Je wordt gebeld als je bent ingeloot en je krijgt een email als je reserve staat.

HUURWONINGEN

Voor diegene die op de wachtlijst staan bij Woningnet.

Via Newomij wordt de verhuur verzorgd, je kunt een email sturen naar verhuur@newomij.nl

De sociale huurwoningen hebben dezelfde architectuur, maar zijn kleiner dan de koopwoningen. Ze zijn minder breed. En sommige sociale huurwoningen bestaan uit twee woonlagen.

Als de oplevering nadert. Dit verloopt via Newomij (vrije sector huur) en Woonplus (sociale huur)

Hiervoor verwijzen we je graag naar de huurpagina op de site.

FASE 2

We verwachten nog circa 30 woningen in verkoop te brengen In de Buurttuin. Fase 2 zal een deel hiervan zijn.

Nee, als we in verkoop gaan met fase 2 dien je je weer opnieuw in te schrijven.

We verwachten in de eerste helft van 2022 te starten met de verkoop van de volgende fase.

Wonen in de Buurttuin

BEGIN 2022 START VERKOOP FASE 2

schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van Wonen In de Buurttuin?
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan

Volg ons op Facebook

In de Buurttuin - Facebook

Volg ons op Instagram

In de Buurttuin - Instagram