image

Veelgestelde Vragen

In de Buurttuin

OPENBAAR GEBIED

Zie situatietekening en legenda bij de downloads op de website.

In de centrale buurttuinen komen sowieso speelplekken voor kleine kinderen. 

Rond de oplevering van je woning zul je hiervoor worden benaderd. 

Je krijgt klikobakken die door de gemeente zullen worden opgehaald. Achter de bergingen kun je deze stallen.

Voor de Parkweg geldt een snelheidslimiet van maximaal 30 km per uur.

PARKEREN

Er zijn in het nieuwe gebied 209 parkeerplaatsen op in totaal 238 woningen.

Voor openbare ruimte geldt dat dit via de gemeente aangevraagd kan worden. 

Parkeren is openbaar. Vooralsnog heb je in dit gebied geen vergunning nodig.

KOOPWONINGEN

Blok 7 en 9: circa 11 meter tot de poort, ongeveer 8,20 meter tot de berging. 

Er komt een poort aan het einde van de achtertuin. En langs de tuinen van hoekwoningen die grenzen aan het openbaar gebied worden hekwerken met groene beplanting geplaatst. Met uitzondering van bouwnummers 65, die krijgt een tuinmuur. Tussen de tuinen, op de erfgrens komt standaard geen hek. Die schaffen kopers zelf aan na de oplevering.

De afstanden tussen de koopwoningen en sociale huurwoningen vind je op de situatietekening bij de downloads op de website. 

Standaard wordt er vloerverwarming gelegd op de begane grond en 1e verdieping. Op de 2e verdieping is vloerverwarming geen optie, maar kun je wel convector kiezen via het meerwerk.

De woningen zijn gasloos én energiezuinig, dankzij  uitstekende isolatie en toegepaste technieken, zoals een lucht-, water-, warmtepomp, zonnepanelen en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. 

Het toilet en de badkamer zijn afgewerkt. Er is geen keuken bij de prijs inbegrepen. Die kun je na de oplevering laten plaatsen.

Nee, nog niet precies eenzelfde woning. Je kunt de architectuur en kwaliteit wel alvast op de projectlocatie bekijken, omdat een deel van huurwoningen al in aanbouw is.   

Ja. De gemeente Schiedam heeft bepaald dat voor dit gedeelte van Schiedam een zelfbewoningsplicht geldt en dat de koper de woning zelf dient te bewonen en te gebruiken.

Nee, er geldt een instandhoudingsverplichting voor de hagen, tuinmuren en overige erfafscheidingen welke zijn geplaatst bij de oplevering. Deze verplichting is opgenomen in de koopovereenkomst.

MEER- EN MINDERWERK

Prijzen van opties vind je in de keuzelijst van Fijn Wonen, bij de downloads op de site.

De woonoppervlakte na de uitbouw van 2,40 meter is circa 131 m2 gbo.

Je kunt wel kiezen voor openslaande deuren via het meerwerk, maar niet voor een schuifpui.

Nee, tijdens de bouw niet. Wanneer je dit na de oplevering wilt, dien je rekening te houden met de zonnepanelen. Daarbij moet de woning voldoen aan geldende wet- en regelgeving, ook na oplevering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de koper. 

Alleen opties die in de keuzelijst staan, kun je kiezen. Individueel meer- en minderwerk is niet mogelijk.

Alleen opties die in de keuzelijst staan, kun je kiezen. Individueel meer- en minderwerk is niet mogelijk.

Ja dat kan, deze optie vind je in de keuzelijst van Fijn Wonen, bij de downloads op de site.

Nee, dat is niet mogelijk.

Ja dat kan, deze optie vind je in de keuzelijst van Fijn Wonen, bij de downloads op de site.

Ja dat kan, deze optie vind je in de keuzelijst van Fijn Wonen, bij de downloads op de site.

Standaard wordt er vloerverwarming gelegd op de begane grond en 1e verdieping. Op de 2e verdieping is vloerverwarming geen optie, maar kun je wel convector kiezen via het meerwerk.

INSCHRIJFPROCEDURE

Wat je maximaal kunt financieren of aan eigen middelen hebt, berekend c.q. verklaard door een erkend financieel adviseur. Een voorbeeld tref je op de website, bij de downloads.

Aan de hand van de loting door de notaris, op lotnummer én op eerste of zo hoog mogelijke voorkeur. Een uitleg hierover lees je in de inschrijfprocedure op de website, bij de downloads.

Nee, het moment dat we je inschrijving ontvangen, is niet van belang. Als we je inschrijving maar op donderdag 24 februari om 12 uur binnen hebben.

In de Buurttuin heeft veel volgers. Hoeveel mensen zich ook echt inschrijven is niet te voorspellen, wat we wel zien is dat de vraag naar eengezinswoningen met een tuin groot is.

PLANNING

Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld. We verwachten vlak voor de start bouw.

We verwachten met de bouw te starten in het vierde kwartaal van 2022.

Als alles meezit eind eerste kwartaal / begin tweede kwartaal 2023, maar dat is nog een prognose.

We verwachten dat de gehele buurt medio 2024 klaar is.

FINANCIEEL

2 maanden, conform de ontbindende voorwaarden in het koopcontract.

Pas als de opschortende voorwaarden zijn vervuld.

Uiteraard, de makelaar kan overal bij helpen. Starters krijgen echter geen voorrang.

LOTINGSPROCEDURE

De loting vindt plaats via de notaris. Uit de loting volgt voor elke inschijver een uniek lotnummer. Vervolgens gaan we op eerste voorkeur toewijzen. Je hebt dus een woning als je op eerste voorkeur het meest gunstige lotnummer hebt. Meer uitleg hierover lees je in de inschrijfprocedure, bij de downloads.

Uiterlijk woensdag 2 maart krijg je bericht. Je wordt gebeld als je bent ingeloot en je krijgt een email als je reserve staat.

HUURWONINGEN

Voor diegene die op de wachtlijst staan bij Woningnet.

Alle informatie over de vrije sector huurappartementen vind je op https://vrijesectorbuurttuin.nl/ 

De sociale huurwoningen hebben dezelfde architectuur, maar dit zijn kleinere woningtypes dan de koopwoningen. Ze zijn minder breed en sommige hebben een schuin dak of bestaan uit slechts twee woonlagen.

Als de oplevering nadert. Dit verloopt via Newomij (vrije sector huur) en Woonplus (sociale huur)

FASE 2

We verwachten nog circa 30 woningen in verkoop te brengen In de Buurttuin. Fase 2 maakt hier deel van uit en bestaat uit 19 woningen.

Nee, tijdens de verkoop van fase 2 dien je je weer opnieuw in te schrijven voor de loting.

De loting voor fase 2 is gesloten. Inschrijven is niet meer mogelijk. Meer nieuws over de laatste woningen in fase 3 volgt via de nieuwsbrief.

 

Klik hier om de webinar van fase 2 terug te zien.

Wonen in de Buurttuin

FASE 3 GAAT BINNENKORT IN VERKOOP

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of bel de makelaar als je vragen hebt: Ooms Makelaars Schiedam 010 - 273 0102

inschrijven nieuwsbrief

Volg ons op Facebook

In de Buurttuin - Facebook

Volg ons op Instagram

In de Buurttuin - Instagram